Hoạt động nhà trường

Hoạt động nhà trường

Chính phủ điện tử
Thăm dò ý kiến
 • Kế hoạch bài dạy môn GDTC lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 35 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/1qcUbZW0VmBpteDq7ruYgW1ILe6XJEiF_?usp=drive_link
 • Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 19 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://docs.google.com/document/d/14dK0EKS2NNoTWT3zDLT9FWywdLQmK8wg/edit?usp=drive_link&ouid=116204805371294131356&rtpof=true&sd=true
 • Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 43 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/1jGsWc8VX8mGHlPlR-gZlnnDYBLkZgLT_?usp=sharing
 • Kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 16 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/1N8Og7QkKqpwgLLsp5WJtwkszAvhrlZza?usp=sharing
 • Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 31 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/1-0WQMdj2TzDonqXlD_9b2yKETyPT-wTz?usp=sharing
 • Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 33 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/15MN5RTC8ePcrJ8aIgtftNWL8gnsjCtQT?usp=sharing
 • Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 24 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/16duX4o-dtuJhXEIiazs23M2JeJewJPFi?usp=sharing
 • Kế hoạch bài dạy lớp 3 môn Toán - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường TH Phú Sơn | 31 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/1p-c0KYdlaN8o4qqIXNl70XD4fz6rKQp_?usp=sharing
 • Kế hoạch bài dạy môn các môn học lớp 2
  | Trường TH Phú Sơn | 39 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://docs.google.com/document/d/1oA352r1Pm2b4p1mqbOydSCrJ0edTxe2Y/edit?usp=sharing&ouid=116204805371294131356&rtpof=true&sd=true
 • Kế hoạch bài dạy môn các môn học lớp 2
  | Trường TH Phú Sơn | 26 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://docs.google.com/document/d/159tjYbN0vn4XPNcSh3z8S1ReLhHIScC9/edit?usp=sharing&ouid=116204805371294131356&rtpof=true&sd=true
 • Kế hoạch bài dạy môn các môn học lớp 2
  | Trường TH Phú Sơn | 23 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://docs.google.com/document/d/1mE9jZD-7ApB6FvYI1jhE7QuCtqMEF3v5/edit?usp=sharing&ouid=116204805371294131356&rtpof=true&sd=true
 • Kế hoạch bài dạy môn các môn học lớp 2
  | Trường TH Phú Sơn | 27 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://docs.google.com/document/d/15c507o3vbvj8VCby2lvqWWWWWKva76va/edit?usp=sharing&ouid=116204805371294131356&rtpof=true&sd=true
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 475
Tháng 12 : 2.602
Tháng trước : 22.616